Growth Marketer Pro

Cung cấp cho học viên các kỹ năng và kiến thức về Growth Marketing, Growth Hacking và chiến lược tăng trưởng.

Growth Marketer là ai? Để trở thành một Growth Marketer cần những gì?

Hi vọng các bạn nắm được các ý chính và áp dụng được vào công việc của bản thân!

Last updated