SEO 101

Nắm bắt các kỹ năng và kiến thức về SEO, tối ưu hóa website với công cụ tìm kiếm Google.

SEO là gì? Quy trình SEO như thế nào?

Ở video này chúng ta cùng nắm qua SEO là gì và thực hiện SEO như thế nào nhé các bạn!

Link quy trình thực hiện SEO: https://drive.google.com/file/d/1hbIs-jxCkXeHRSMaeJa6zzXyoNYGFW5H/view?usp=sharing

Hướng dẫn của Google: https://developers.google.com/search/...

Skillshop: https://skillshop.withgoogle.com/

Youtube Google: https://www.youtube.com/channel/UCiX9...

Phần 2: SEO Content - Onpage - Operation

Nghiên cứu từ khóa bằng Google Keyword Planner và lên kế hoạch nội dung SEO

Content - Keywords - Onpage

  • Các thể loại Content trong website

  • Các loại từ khóa - Mạng ngữ nghĩa

  • Kiểm tra Onpage - SEO content

File Google Sheet checklist onpage: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PzAHd31MdsU2fpR0UtPWPaY8R0yZfExJ_1AVn-CZDfo/edit#gid=753263935

Entity & Social Network

Nội dung vẫn đang update thêm!

Last updated