Marketing & New Retail 101

Những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về Marketing và New Retail, góc nhìn mới cho những bạn gia nhập và ngành marketing và bán lẻ.

Để có thể làm Marketing hay truyền thông tốt chúng ta cần nắm các yếu tố cơ bản nhất về Marketing.

Từ đó, chúng ta sử dụng các yếu tố này để phân tích đối thủ, môi trường, sản phẩm, khách hàng,... để đưa ra các đường hướng thực hiện.

Các bạn xem video dưới để nắm được các yếu tố cơ bản nhất nhé!

Video Marketing & New Retail cơ bản

Phần Marketing cơ bản có các nội dung

Marketing là gì?

Marketing Mix - 4P-4C-4E-7P

Vỏng đời của sản phẩm

Ma trận Boston

Điểm giá trị và khác biệt của sản phẩm

Market Fit

Phân New Retail có các nội dung

New Retail là gì?

Khác biệt của New Retail với bán lẻ cũ

Áp dụng New Retail như thế nào vào dự án?

Last updated